Kontakt

TresGo Nieruchomości Małgorzata Świąder
ul. Orląt Lwowskich 74, 80-180 Gdańsk

Numer telefonu:

+48 695 167 476

Adres e-mail:

biuro@tresgonieruchomosci.pl

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez TresGo Nieruchomości Małgorzata Świąder z siedzibą i adresem w Gdańsku (80-180), przy ul. Orląt Lwowskich 74, moich danych osobowych zawartych w formularzach na stronie w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji Twojego zgłoszenia.